Anasayfa Haberler Corona tedbirlerini içeren kanun Meclis’ten geçti
Corona tedbirlerini içeren kanun Meclis’ten geçti

İşten çıkarmaları üç ay süre ile yasaklayan, kısa çalışma ödeneği alamayanlara ayda 1.177 TL ücret verilmesini sağlayan torba yasa Meclis'ten geçti.
İşte torba yasada yer alan dikkat çekici maddeler...

İşten çıkarmayı 3 ay yasaklayan düzenleme dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
İlgili düzenleme geçen hafta 62 madde olarak iş dünyasının görüşüne açılmış ancak TBMM’ye 15 madde olarak bu hafta gelmişti. Tartışma yaratan sosyal medya düzenlemesi yasadan çıkarılmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA 3 AY YASAKLANDI

İşveren, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek.

KISA ÇALIŞMA ALAMAYANA AYDA 1,177 TL

Yasa ile ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere aylık 1,177 TL nakdi ücret desteği sağlanıyor.

SU FATURALARINA ERTELEME

Yasa ile konutların ve faaliyetleri durdurulan işyerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanınıyor. Yasada dün yapılan değişiklikle bunun süre bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilmesi imkanı da getiriliyor. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek.
Öte yandan belediyelerin 3 ay ertelenen ödemelerine, dün düzenlemede yapılan değişikliklerle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan yıllık taksit ödemeleri de eklendi.

ŞİRKETLER KÂRIN YÜZDE 25’İNE KADARINI DAĞITABİLECEK

Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25’inin dağıtılabilmesi düzenlemesi de “%25’ine kadarı” olarak değiştirilerek kabul edildi. Yasa ile bir çok vergi istisnaları, sorumluluk ve yükümlülükler de erteleniyor.

TVF’YE İLİŞKİN DÜZENLEME

Güncel yasa teklifinde Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) ve alt fon ve şirketlerinin denetim raporlarının Cumhurbaşkanı’na sunum tarihi, Haziran ayından Eylül’e alınıyor. Türkiye Varlık Fonu’nun üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” ve “Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı” başlıklı madde hükümleri uygulanmayacak. Benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu’nun üçüncü kişilerle birlikte veya tek başlarına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde “Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması” başlıklı maddesi de uygulanmayacak.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam